800 x 480 On-Camera Monitor & Recorder
Records 1080p, 10-Bit, 4:2:2
ProRes or DNxHD Encoding and Playback
Zebra, Peaking, False Color
4.3″ Resistive Touchscreen Display
HDMI Input & Output
Stores to 2.5″ HDDs/SSDs
Monitoring & SmartLog Editing Tools
2 x Master Drive Caddies Included

ATOMNJA003
1 (20%) 7 votes

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Live Facebook

Chào bạn, Click vào đây để trò chuyện với Jin Media